1

I had to create a new definition for exercise with xsim package, because the hungarian heading text is reversed for the original. I did it as the manual shown, with only the necessary changes. Now the points, when used with property value, appears before the exercise text, as shown on the picture. Exercise with misplaced point number

My code is:

\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{tasks}
\usepackage{xsim}
  \DeclareExerciseTranslation{magyar}{exercise}{feladat}
  \DeclareExerciseEnvironmentTemplate{magyar}{
    \subsection*
      {%
        \GetExerciseProperty{counter}.\nobreakspace%
        \XSIMmixedcase{\GetExerciseName}%
        \IfInsideSolutionF
          {%
            \GetExercisePropertyT{subtitle}%
              { {\normalfont\itshape\PropertyValue}}%
          }%
      }
    \GetExerciseProperty{points}
      {
        \marginpar
          {%
            \IfInsideSolutionF{\rule{1.2em}{1pt}\slash}%
            \GetExercisePropertyT{points}\printgoal{\PropertyValue}}%
            \GetExercisePropertyT{bonus-points}{~ (+\printgoal{\PropertyValue})}%
            ~\XSIMtranslate{point-abbr}%
          }%
      }
  }
  {}
  \xsimsetup{
    exercise/name=\XSIMtranslate{exercise},
    exercise/within=section,
    exercise/template=magyar,
    exercise/the-counter=\arabic{exercise}
  }
\usepackage{lmodern}
\usepackage[magyar]{babel}

\title{Fizika feladatok}
\author{Benkó Tamás}

\frenchspacing

\begin{document}

\maketitle
\begin{exercise}[points=10]
  Miért ráz meg a bevásárlókocsi?
  \begin{tasks}(2)
    \task Mert a boltba lépéskor a kinti és a benti levegő összeütközik, és emiatt villámlani fog.
    \task Mert a cipőtalp és a bolt kövezete érintkezésekor elektromos töltések jelennek meg.
    \task Mert mágia van a levegőben, és néha túltöltődik vele, ami így ürül ki.
    \task Mert az embert felvillanyozza, hogy milyen új dolgokat vehet.
  \end{tasks}
\end{exercise}
\end{document}

1 Answer 1

3
 1. Comment the line \GetExerciseProperty{points}
 2. There is a missing { in \GetExercisePropertyT{points}\printgoal{\PropertyValue}}% just before \printgoal

%

The entire code

\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{tasks}
\usepackage{xsim}
  \DeclareExerciseTranslation{magyar}{exercise}{feladat}
  \DeclareExerciseEnvironmentTemplate{magyar}{
    \subsection*
      {%
        \GetExerciseProperty{counter}.\nobreakspace%
        \XSIMmixedcase{\GetExerciseName}%
        \IfInsideSolutionF
          {%
            \GetExercisePropertyT{subtitle}%
              { {\normalfont\itshape\PropertyValue}}%
          }%
      }
    %\GetExerciseProperty{points}
      {
        \marginpar
          {%
            \IfInsideSolutionF{\rule{1.2em}{1pt}\slash}%
            \GetExercisePropertyT{points}{\printgoal{\PropertyValue}}% <----------------
            \GetExercisePropertyT{bonus-points}{~ (+\printgoal{\PropertyValue})}%
            ~\XSIMtranslate{point-abbr}%
          }%
      }
  }
  {}
  \xsimsetup{
    exercise/name=\XSIMtranslate{exercise},
    exercise/within=section,
    exercise/template=magyar,
    exercise/the-counter=\arabic{exercise}
  }
\usepackage{lmodern}
\usepackage[magyar]{babel}

\title{Fizika feladatok}
\author{Benkó Tamás}

\frenchspacing

\begin{document}

\maketitle
\begin{exercise}[points=1]
  Miért ráz meg a bevásárlókocsi?
  \begin{tasks}(2)
    \task Mert a boltba lépéskor a kinti és a benti levegő összeütközik, és emiatt villámlani fog.
    \task Mert a cipőtalp és a bolt kövezete érintkezésekor elektromos töltések jelennek meg.
    \task Mert mágia van a levegőben, és néha túltöltődik vele, ami így ürül ki.
    \task Mert az embert felvillanyozza, hogy milyen új dolgokat vehet.
  \end{tasks}
\end{exercise}
\end{document}

enter image description here

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .