3

According to this answer, hyperref has the command \hyperref[label]{text} to insert internal links with custom text.

However, when using beamer, using \hyperref for that scenario always gives me links pointing to the first frame. How to circumvent this?

MWE:

\documentclass{beamer}
\begin{document}
\begin{frame}
    Working reference: \ref{SomeLabel}
    
    \hyperref[SomeLabel]{Broken reference.}
\end{frame}

\begin{frame}[label=SomeLabel]
    Target Frame.
\end{frame}
\end{document}

Edit: I am using Beamer 2019/09/29 v3.57, Hyperref 2019/11/10 v7.00c.

2
  • Your MWE works fine for me: the link points to the target frame. – Vincent Jun 23 '20 at 15:06
  • @Vincent I added version numbers for the packages used. I tried with different PDF viewers, still not working. – Bubaya Jun 24 '20 at 6:36
1

In beamer do not use label for hyperlinks! Use \hypertarget{label}{} and time it with \only<3->{}. Don't forget to load package hyperref!

MWE:

\documentclass{beamer}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{hyperref}

\begin{document}

\begin{frame}{First}
\end{frame}

\begin{frame}{Second}
\hypertarget{alma}{}
Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich és Guizot, francia radikálisok és német rendőrök.

Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy kommunista, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a kommunizmus megbélyegző vádját a haladottabb ellenzékieknek éppúgy, mint reakciós ellenfeleinek?

Ebből a tényből két dolog

A kommunizmust immár az összes európai hatalmak hatalomnak ismerik el.

Legfőbb ideje, hogy a kommunisták az egész világ előtt nyíltan kifejtsék nézeteiket, céljaikat, törekvéseiket, és a kommunizmus kísértetéről szóló mesékkel magának a pártnak a kiáltványát állítsák szembe.

Evégből a legkülönbözőbb nemzetiségű kommunisták összegyűltek Londonban, és papírra vetették a következő kiáltványt, amelyet angol, francia, német, olasz, flamand és dán nyelven tesznek közzé.
\end{frame}

\begin{frame}{Thirdth}
\end{frame}

\begin{frame}{Fourth}
\hyperlink{alma}{\beamerbutton{Jump to}}
\end{frame}

\end{document}

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.